KRUSZ-BET
Zakład Inżynieryjno-Budowlany
Ul. Dobra 6, 06-500 Mława
NIP: 569-18-46-178
REGON: 142020567


Tel: 023-684-13-35
Fax: 023-684-13-34
Tel/kom: 608-336-852
Tel/kom: 696-479-434
www.krusz-bet.pl
e-mail: biuro@krusz-bet.pl

KRUSZ-BET Zakład Inżynieryjno-Budowlany

I WYKAZ INWESTYCJI W TRAKCIE REALIZACJI

 

 

II WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

• Budowa nawierzchni wraz z odwodniemiem ul. Różana
w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Budowa nawierzchni ul. A. Jagiellonki w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Roboty drogowe przy budowie ul. Świerkowej
i Akacjowej w Szydłowie

Inwestor: Urząd Gminy Szydłowo

Generalny Wykonawca: PRDI S.A. Mława

Podwykonawca: KRUSZ-BET

Roboty drogowe przy budowie ul. Kochanowskiego
w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: PRDI S.A. Mława

Podwyknawca: KRUSZ-BET 

Roboty drogowe przy budowie ul. Wysokiej w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: MARBUD Mława

Podwykonawca: KRUSZ-BET

Roboty drogowe przy budowie ul. Bajkowej w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: MARBUD Mława

Podwykonawca: KRUSZ-BET

Roboty drogowe przy budowie ul. Klickiego w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generany Wykonawca: PRDI S.A. Mława

Podwykonawca: KRUSZ-BET

Roboty drogowe przy budowie ul. Witosa w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: PRDI S.A. Mława

Podwykonawca: KRUSZ-BET

Modernizacje i przebudowy stacji paliw LOTOS

Inwestor: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Roboty budowlane, drogowe na terenie zakładu produkcyjnego

Inwestor: FINE ALTECH Mława Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Przebudowa ul. Bagno w Mławie

Inwestor: Urząd Miasta Mławy

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Budowa ul. Słonecznej w Rogozinie

Inwestor: Urząd Gminy Radzanowo

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Budowa ul. 50-lecia PCK w Grudusku 

Inwestor: Urząd Gminy Grudusk

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET

Budowa ul. Chlebowskiego i odcinka ul. Orłowskiego
i Pronaszko w Działdowie

Inwestor: Urząd Miasta Działdowa

Generalny Wykonawca: KRUSZ-BET